Konsultasi Syariah

Oleh: Ustaz Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA

Assalamualaikum, Ustaz. Saya seorang muallaf, saya mendengar kisah tentang akhir zaman bahwa Nabi Isa diangkat ke langit, sementara yang disalib adalah murid Isa. Apakah berarti Nabi Isa masih hidup? Katanya, dia akan turun ke bumi menjelang hari kiamat untuk memerangi Dajjal. Lalu, mengapa di akhir zaman nanti yang berperang adalah Nabi Isa, bukan Rasulullah Muhammad? Padahal umat Islam ini memohon syafaat dari Muhammad saw. Terima kasih atas penjelasannya.

Salam,

Elly, Surabaya

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Benar, bahwa Nabi Isa diangkat ke langit dan yang dibunuh adalah muridnya. Allah berfirman tentang peristiwa ini pada QS. An Nisa’: 157-159. Tetapi, Nabi Isa turun ke dunia untuk membunuh Dajjal itu tidak benar. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, “demi jiwaku yang berada di tangan-Nya. Sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah (upeti), harta semakin banyak dan semakin berkah sampai seseorang tidak ada yang menerima harta itu lagi (sebagai sedekah), dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya.”

Mengenai Nabi Isa yang masih hidup, Allah berfirman, “kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad), maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?” (QS. Al Anbiya’ : 34). Jelas sekali bahwa tidak ada nabi yang hidup abadi, termasuk Nabi Isa ataupun Nabi Khidir yang sering kita dengar selama ini.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa Dajjal tidak diperangi oleh Nabi Isa. Danjjal datang sebelum hari kiamat untuk membuat kerusakan, tapi tidak diperangi oleh Nabi Isa ataupun Nabi Muhammad.

Semoga jawaban ini cukup menjawab pertanyaan Anda. Wallahua’lam.